Aktuelt

Nyhetsbrev

Skatt I Tap på fordring og garantier?

I dette nyhetsbrevet belyses spørsmål om tapsfradrag med skattemessig virkning for personlig aksjonær, som har ytt lån til eller stilt garanti til fordel for selskap som eies direkte eller indirekte av aksjonæren.  

Rettsutviklingen i senere tid innebærer at flere personlige aksjonærer enn før, nå må forventes å oppfylle vilkårene for tapsfradrag. Dette nyhetsbrevet gir ingen særskilt omtale av selskapsaksjonærer, hvor fradragsrett for tap på fordringer etter 2011 er avskåret, hvis skyldner er et nærstående selskap.  

Nyheter fra offentlige myndigheter

Statsbudsjett

Statsbudsjettet for 2019

Regjeringens forslag til skatte- og avgiftsopplegg for 2019

I Statsbudsjettet for 2019 foreslår regjeringen nye skatte- og avgiftslettelser på til sammen om lag 1,1 milliarder kroner påløpt og om lag 1,7 milliarder kroner bokført i 2019.

Redusert skatt på inntekt  

Lovendring

Endringer i aksjeloven

Flere forenklinger i aksjeloven

Nyhet | Dato: 15.06.2018

Regjeringen foreslår å fjerne flere krav i aksjeloven. Endringene vil bety en enda enklere hverdag for selskapene. Vi anslår at næringslivet kan spare minst 50 millioner kroner årlig på disse forenklingene.

Abonner på vårt nyhetsbrev

* obligatorisk felt