Frokostseminar - kompensasjon for merverdiavgift

Seminar

 

Tid: 27. april 2018 kl. 08.30 - 10.30

Sted: Baglergaten 1, Tønsberg (inngang fra Kammegaten)

Påmelding innen 18. april til post@amundsenadvokatfirma.no 

 

Amundsen Advokatfirma inviterer til frokostseminar, hvor temaet er momskompensasjon for kommuner, fylkeskommuner og visse private og ideelle virksomheter.  

I statsbudsjettet for 2017 vedtok Stortinget å utvide momskompensasjonsordningen for borettslag og eierseksjonssameier som samarbeider med kommuner om å produsere et lovpålagt heldøgns omsorgstilbud. Nye forskriftsbestemmelser ble vedtatt i september 2017. Skattedirektoratet har nylig avgitt en prinsipputtalelse om temaet. I statsbudsjettet for 2018 gir Solberg-regjeringen en omtale av ordningens rekkevidde, som berører private og offentlige aktørers investeringer mv. i fast eiendom på helse og sosialområdet.  

Seminaret tar videre sikte på å gi deltakere en oversikt over regelverket, med fokus på praktiske eksempler.   

Agenda

 • Generell oversikt over ordningen
  • Hvem som omfattes
  • Særlig om private eller ideelle virksomheter
  • Unntak
  • Særlig om forretningsområder som fast eiendom og øvrig økonomisk aktivitet 
  • Foreldelse
  • Dokumentasjonskrav
  • Justering
 • Nye regler som gjelder på forretningsområdet fast eiendom

Målgruppe

Revisor, regnskapsfører, daglig leder og økonomiansvarlig.

For revisorer og regnskapsfører vil det bli søkt om å få godkjent 2 timer som obligatorisk etterutdanning. 

Ved spørsmål, ta kontakt med advokat Ivar Amundsen på telefon 41 30 27 34.