Revidert nasjonalbudsjett

Statsbudsjett

Høyere vekst, lavere ledighet og et mer bærekraftig velferdssamfunn

Pressemelding | Dato: 15.05.2018 | Nr: 14/2018

Norsk økonomi har reist seg etter tilbakeslaget og er nå preget av optimisme og solid vekst. Statsbudsjettet som ble lagt frem i fjor høst treffer godt situasjonen vi er i. Hovedlinjene videreføres derfor i det reviderte budsjettet for 2018. – Den positive utviklingen i norsk økonomi viser at politikken virker. Regjeringen har ført landet trygt gjennom utfordrende tider. I møte med oljeprisfallet brukte regjeringen statsbudsjettet målrettet til å motvirke arbeidsledighet og legge til rette for omstilling og vekst. Det reviderte budsjettet legger til rette for at de gode tidene kan fortsette, sier finansminister Siv Jensen (FrP). Regjeringen viderefører den nøytrale finanspolitiske innretningen som det ble lagt opp til i budsjettet som ble vedtatt i fjor høst. Bruken av oljeinntekter anslås nå til 225,5 milliarder kroner i 2018, og utgjør i år 2,7 prosent av Statens pensjonsfond utland. Den reelle, underliggende veksten i statsbudsjettets utgifter anslås til 1,7 prosent. I Statsbudsjettet for 2018 fortsetter satsingen på kunnskap, samferdsel, helse og et godt tjenestetilbud i kommunene. Forsvar og infrastruktur rustes opp. – Regjeringen senker skattene, styrker velferden, trygger nasjonens sikkerhet og bidrar til at det kan skapes flere lønnsomme arbeidsplasser. Samtidig ruster vi oss for fremtiden ved å gjøre velferdssamfunnet mer bærekraftig. Vi legger til rette for omstilling og grønt skifte. Det handler om at Norge skal være et godt land å bo i, både nå og i fremtiden, sier finansministeren.

Les mer om revidert nasjonalbudsjett for 2018.