Revidert nasjonalbudsjett 2017

Statsbudsjett

11. mai la Regjeringen Solberg frem sitt forslag til revidert nasjonalbudsjett for 2017. I det reviderte nasjonalbudsjettet blir hovedtallene for norsk økonomi og regjeringens syn på gjennomføringen av den økonomiske politikken oppdatert. Stortinget behandler revidert nasjonalbudsjett og fatter sine vedtak i slutten av juni.

Her kan du lese mer om Finansdepartementets forslag til skatte og avgiftsendringer i revidert nasjonalbudsjett for 2017