Fast eiendom

Bilde fast eiendom fagområde

Fast eiendom er del av kjernevirksomheten til Amundsen advokatfirma. Vi har bred erfaring på dette området. Vi kombinerer kompetanse innen skatt og merverdiavgift, for å yte kvalifisert rådgivning om fast eiendom.

Her er noen eksempler på hva vi arbeider med:

  • Fast eiendoms rettsforhold, herunder eiendomsrett, positive og negative rettigheter/servitutter, hevd mv.
  • Sameier
  • Kjøp, salg og utvikling
  • Utleie 
  • Tomtefeste
  • Kontraktsforhandlinger
  • Matrikulering, deling, grensegangsforretning, tinglysning
  • Plan- og bygningsrett