Merverdiavgift

advokat spesialist ekspert merverdiavgift moms VAT skatteadvokat avgiftsadvokat

Amundsen advokatfirma har spesialkompetanse innen merverdiavgift, herunder momskompensasjonsordningen for kommuner, fylkeskommuner og "private og ideelle virksomheter". Firmaet yter også bistand overfor foreninger og organisasjoner, som omfattes av momskompensasjonsordningen for denne sektoren. 

Et av våre hovedfelt er avgiftsrådgivning. Vi gir vurderinger, og "second opinions", til oppdragsgivere som ønsker klarhet i om gjeldende regelverk etterleves. Vår bistand omfatter også avgiftsplanlegging, overfor oppdragsgivere som ønsker optimale løsninger, innenfor gjeldende regelverk. Firmaet har særskilt bransjekunnskap innen fast eiendom og offentlig sektor.

Her er noen eksempler på hva vi arbeider med:

 • Organisering av prosjekter med utvikling av fast eiendom for salg eller utleie
 • Utbyggingsavtaler, etablering av offentlig infrastruktur
 • Omfang av rett til fradrag og kompensasjon. Fordelingsnøkler for "delt" virksomhet
 • Registrering, herunder frivillig og særskilt registrering
 • Næringsklassifisering 
 • Omsetning som er avgiftspliktig, unntatt eller fritatt for avgiftsplikt
 • Justering og overføring av rett og plikt til justering
 • Omdanning, fisjon, fisjon, kjøp eller salg av virksomhet
 • Tap på fordringer
 • Momskompensasjon for kommuner og "private og ideelle virksomheter", herunder unntak for helse-/sosialboliger, virksomheter i konkurranse med andre mv.
 • Import og eksport av varer og tjenester
 • Bindende forhåndsuttalelser
 • Bokettersyn, oppgavekontroller
 • Tvisteløsning, herunder prosedyre