Selskapsrett

Bilde selskapsrett fagområde

Vi  yter juridisk bistand innenfor de fleste selskapsrettslige grener, herunder overfor ansvarlige selskap, aksjeselskap, borettslag, samvirkeforetak, foreninger og organisasjoner.

Omorganisering av virksomhet og etablering av nye selskapsstrukturer, er et av våre spesialfelt.

Vår erfaring er solid kunnskap innenfor skatt og merverdiavgift ofte er helt nødvendig, for å yte kvalifisert og god selskapsjuridisk bistand.  

Her er eksempler på noen av våre tjenester:

 • Rådgivning. 
 • Valg av organisasjonsform. 
 • Omorganisering av virksomhet ved omdannelse, fisjoner og fusjoner mv.
 • Kjøp og salg av virksomhet, selskap, selskapets eiendeler mv.
 • Kapitalendringer.
 • Transaksjoner med selskapets nærstående.
 • Forkjøpsrett.
 • Aksjonæravtaler.
 • Beslutningsgrunnlag for daglig leder, styret og generalforsamling.
 • Rapportering overfor offentlige myndigheter, for eksempel Brønnøysundregister, Statens kartverk, Skatteetaten mfl.
 • Tvisteløsning, herunder prosedyre.