Skatt

advokat skatt skatteadvokat tønsberg vestfold

Vi har bred erfaring og solid kompetanse med å yte skattebistand til virksomheter, selskaper, organisasjoner og privatpersoner. Vår bistand favner vidt, og inkluderer områdene personskatt, kapital- og bedriftsbeskatning.

Vi bistår gjerne med rådgivning i mer komplekse saker, for eksempel i forbindelse med omorganisering av virksomheter, for å etablere optimale selskapsstrukturer. Men også der hvor forholdene er mer oversiktlige bistår vi gjerne. For eksempel ved overdragelse av hus eller hytte til neste generasjon.

Her er eksempler på noen av våre tjenester:

  • Skatteplanlegging, herunder optimalisering av selskapsstrukturer mv.
  • Omstrukturering, omorganisering av virksomheter
  • Omdannelse, fisjon og fusjon
  • Kapitalisering, refinansiering
  • Generasjonsskifte, arveplanlegging
  • Kjøp og salg av virksomhet, hytte, bolig mv.
  • Søknad om bindende forhåndsuttalelse
  • Bistand med oppfyllelse av opplysningsplikt, herunder selvangivelse, næringsoppgave, vedlegg mv.
  • Bokettersyn, klager på ligning mv. 
  • Tvisteløsning, herunder prosedyre