Medarbeidere

advokat Ivar Amundsen

Ivar Amundsen

Fagkompetanse 

Ivar Amundsen arbeider hovedsaklig innenfor områdene skatt, merverdiavgift, selskapsrett og fast eiendom. Han har 18 års erfaring som rådgiver og advokat. Han arbeider med løpende rådgivning, klagesaker, prosedyre, omorganisering av virksomheter, herunder fisjoner, fusjoner mv. Amundsen er en av få advokater, med spesialkompetanse innen merverdiavgift/kompensasjon for merverdiavgift for offentlig sektor. 

Arbeidserfaring

  • Egen advokatvirksomhet, Amundsen Advokatfirma, 2017-  
  • Egen advokatvirksomhet, advokatfellesskapet Cramer & Co., 2011-2016
  • Fast advokat og senior manager, Deloitte Advokatfirma AS, 2005-2010  
  • Advokatfullmektig, Ernst & Young Tax Advokatfirma AS, 2001-2005      
  • Juridisk saksbehandler, Skatteetaten, 1999-2001

Utdannelse

  • Skatterett spesialfag, Universitetet i Oslo, 2000      
  • Cand jur., med spesialisering innen selskapsrett og Europeiske menneskerettigheter  (EMK), Universitetet i Oslo, 1998
  • Bedriftsøkonom, Handelshøyskolen BI, 1991