Om advokatvirksomheten

Amundsen advokatfirma har som mål å være en ledende juridiske tilbyder innen områdene skatt og merverdiavgift. Firmaets hovedsatsingsområder, inkluderer også selskapsrett og fast eiendom. På disse områdene skal firmaet være et naturlig valg, i konkurranse med de største norske advokat- og revisjonsfirmaene.

Firmaets forretningsområder omfatter blant annet skatte- og avgiftsrådgivning, bistand med generasjonskifter, etablering og omorganisering av virksomhet, bokettersyn, klage på vedtak og rettsprosesser.

Vi bistår offentlig og privat sektor. Våre oppdragsgivere er selskaper, kommuner, fylkeskommuner, foreninger, organisasjoner og privatpersoner. 

For å leve opp til firmaets mål, legges det stor vekt på en kontinuerlig faglig utvikling og oppdatering, herunder ved deltakelse på fagkurs og seminarer. Som en viktig del av dette er også firmaets arbeid med nyhetsbrev og seminarer, overfor firmaets kunder og forretningsforbindelser.

Her finnes ingen "årlige vekstmål". Fokus er rettet mot oppdragsutførelse, basert på høy faglig, etisk og kommersiell kvalitet.